Mögelinspektion och förebyggande åtgärder för att slippa mögel

bli av med mögel

Mögelinspektioner kan visa för en hemägare att deras hem blivit kontaminerat. När mögel upptäcks finns ingen tid att förlora. För att förebygga skador på fastigheten och hälsoproblem hos de inneboende måste man snabbt sanera och reparera. Ett av de bästa sätten för att kontrollera mögelspridning är att förebygga att mögel förekommer från första början.

Här är några förebyggande tips för att slippa mögel:

 1. Det är viktigt att kondens inte samlas inne i huset. Torka bort fukt så snart som den blir synlig runt om i hemmet.
 2. Håll temperaturen i huset tillräckligt varm för att fukten skall förångas.
 3. Minska fukten i hemmet genom att använda en avfuktare.
 4. När fukt förekommer skall du torka upp det omedelbart och hitta dess ursprung. Det tar en dag eller två innan möglet börjar växa. Sporerna kan inte föröka sig om miljön inte är fuktig.
 5. Isolera vattenrör för att minska kondens och fukt.
 6. Öppna fönster och dörrar när det är möjligt för att ha adekvat ventilation.
 7. När du duschar eller badar är det viktigt att du har igång ventilationen eller öppnar ett fönster för att minska att fukten samlas.
 8. När du diskar eller kör diskmaskinen i köket är det viktigt att ventilationen är igång eller att ett fönster är öppet.
 9. När du lagar mat skall du minska samlingen av fukt och kondens genom att använda spisfläkten.
 10. Använd köksfläktar och takfläktar när det är möjligt. Golvfläktar som cirkulerar luften i ett rum kan också vara till hjälp.
 11. Torka bort all kondens som kan förekomma på fönster eller glasdörrar.
 12. För att bevaka luftfuktigheten i ett rum finns det mätinstrument som mäter rummets luftfuktighet som kan köpas på nätet eller i din lokala bygghandel.
 13. Dropptråg för luftkonditionering skall tömmas regelbundet och hållas fri från vattensamling.
 14. Rengör regnrännor regelbundet så att det inte samlas skräp där som hindrar regnvattnet från att rinna undan.
 15. Se till så att hemmets fundament är plant så att vatten inte samlas och smyger sig in i byggnaden och källaren.

Slipp hälsoproblem som möglet kan ge

Kom ihåg att förebyggande åtgärder är bästa lösningen på mögelproblem. Hälsoproblem så som astma, allergier och hudåkommor kan vara väldigt farliga för människors hälsa. Genom att regelbundet inspektera efter mögel och utföra preventiva åtgärder så kan du hålla ditt hem och familj säkert från mögel. Kontakta ett rekommenderat städföretag i Sala för mer information gällande städhjälp.